מילון תנ"ך

מילון תנ"ך
אוסף המאמרים שכתבתי לאחרונה על מילים בתנ"ך. אני מקווה שלא החסרתי בטעות. זה פוסט מתעדכן.
כרגע כאן 53 מאמרים.
כותרת המאמר אחרי הקישור.

עבודת 'פרך'

עבודת 'פרך'

הפרוכת

הפרוכת

המנורה

המנורה

באש

באש

זבח

זבח

https://dailyverses.news.blog/2021/12/03/%d7%94%d7%9b%d7%99%d7%95%d7%a8/

הכיור

https://dailyverses.news.blog/2021/12/04/%d7%a9%d7%95%d7%a8%d7%a9-%d7%91%d7%a2-%d7%a2%d7%99%d7%95%d7%9f-%d7%97%d7%95%d7%96%d7%a8/

שורש 'בע', עיון חוזר

https://dailyverses.news.blog/2021/12/05/%d7%98%d7%9e%d7%90-%d7%95%d7%98%d7%94%d7%95%d7%a8/

טמא וטהור

https://dailyverses.news.blog/2021/12/05/%d7%9e%d7%98%d7%94/

מטה

https://dailyverses.news.blog/2021/12/05/%d7%a9%d7%95%d7%a8%d7%a9-%d7%a2%d7%93-%d7%91%d7%a9%d7%a0%d7%99%d7%aa/

שורש 'עד', בשנית

https://dailyverses.news.blog/2021/12/06/%d7%a2%d7%91%d7%95%d7%93%d7%94/

עבודה

https://dailyverses.news.blog/2021/12/06/%d7%9e%d7%9c%d7%90%d7%9b%d7%94/

מלאכה

https://dailyverses.news.blog/2021/12/08/%d7%a7%d7%a0%d7%90-%d7%95%d7%a7%d7%a0%d7%94/

קנא וקנה

https://dailyverses.news.blog/2021/12/08/%d7%97%d7%91%d7%90-%d7%a7%d7%91%d7%94-%d7%9b%d7%91%d7%94/

חבא, קבה, כבה, קוה

https://dailyverses.news.blog/2021/12/07/%d7%a8%d7%9e%d7%a1/

רמס

https://dailyverses.news.blog/2021/12/07/%d7%a9%d7%9c%d7%9c-%d7%a0%d7%a9%d7%9c/

שלל, נשל

https://dailyverses.news.blog/2021/12/07/%d7%91%d7%96%d7%96-%d7%95%d7%91%d7%95%d7%96/

בזז ובוז

https://dailyverses.news.blog/2021/12/07/%d7%a9%d7%95%d7%93-%d7%a9%d7%95%d7%93%d7%93/

שוד, שודד

קרן

קרן

https://dailyverses.news.blog/2021/12/06/%d7%a9%d7%95%d7%a8%d7%a9%d7%99-x%d6%b7%d7%9c/

שורשי 'xַל'

https://dailyverses.news.blog/2021/12/06/%d7%a2%d7%aa/

עת

https://dailyverses.news.blog/2021/12/06/%d7%96%d7%9e%d7%9f/

זמן

https://dailyverses.news.blog/2021/12/08/%d7%97%d7%a8%d7%94/

חרה

https://dailyverses.news.blog/2021/12/08/%d7%96%d7%a8%d7%95%d7%a2/

זרוע

https://dailyverses.news.blog/2021/12/09/%d7%a0%d7%9b%d7%9c/

נכל

https://dailyverses.news.blog/2021/12/09/%d7%a1%d7%95%d7%93/

סוד

https://dailyverses.news.blog/2021/12/09/%d7%a9%d7%9e%d7%a9/

שמש

https://dailyverses.news.blog/2021/12/09/%d7%a2%d7%91%d7%93-%d7%9b%d7%9c%d7%9b%d7%9c-%d7%95%d7%a4%d7%a8%d7%a0%d7%a1/

עבד, כלכל ופרנס

https://dailyverses.news.blog/2021/12/09/%d7%9b%d7%a1%d7%94-%d7%95%d7%97%d7%a1%d7%94/

כסה וחסה

https://dailyverses.news.blog/2021/12/10/%d7%a8%d7%92%d7%96/

רגז, רגש, רגע, רגן

https://dailyverses.news.blog/2021/12/11/%d7%a1%d7%9c%d7%9c/

סלל

https://dailyverses.news.blog/2021/12/11/%d7%a8%d7%a4%d7%90/

רפא

https://dailyverses.news.blog/2021/12/13/%d7%92%d7%9c-%d7%92%d7%9c%d7%94/

גל, גלה

https://dailyverses.news.blog/2021/12/13/%d7%a8%d7%a6%d7%97/

רצח

https://dailyverses.news.blog/2021/12/13/%d7%97%d7%9a-%d7%97%d7%9b%d7%9d/

חך, חכם

https://dailyverses.news.blog/2021/12/13/%d7%a9%d7%95%d7%a8%d7%a9-%d7%92%d7%9c%d7%9c/

שורש גלל

https://dailyverses.news.blog/2021/12/13/%d7%a9%d7%95%d7%a8%d7%a9-%d7%aa%d7%95%d7%a8/

שורש תור

https://dailyverses.news.blog/2021/12/13/%d7%94%d7%a9%d7%95%d7%a8%d7%a9-%d7%a9%d7%9b%d7%97/

השורש שכח

https://dailyverses.news.blog/2021/12/13/%d7%a0%d7%a4%d7%a9/

נפש

https://dailyverses.news.blog/2021/12/14/%d7%90%d7%9b%d7%96%d7%a8/

אכזר

https://dailyverses.news.blog/2021/12/14/%d7%aa%d7%95%d7%a9%d7%99%d7%99%d7%94/

תושייה

https://dailyverses.news.blog/2021/12/14/%d7%a0%d7%a4%d7%9c-%d7%95%d7%94%d7%a4%d7%9c%d7%95%d7%aa/

נפל והפלות

https://dailyverses.news.blog/2021/12/14/%d7%97%d7%a8%d7%93-%d7%97%d7%a8%d7%93%d7%94/

חרד, חרדה

https://dailyverses.news.blog/2021/12/15/%d7%a8%d7%a6%d7%95%d7%9f/

רצון

https://dailyverses.news.blog/2021/12/15/%d7%a2%d7%a8%d7%a5-%d7%a2%d7%a8%d7%99%d7%a5/

עריץ, ערץ

https://dailyverses.news.blog/2021/12/16/%d7%a9%d7%95%d7%a8%d7%a9-%d7%a1%d7%a4%d7%93/

שורש ספד

https://dailyverses.news.blog/2021/12/16/%d7%9e%d7%95%d7%a7%d7%a9/

מוקש

https://dailyverses.news.blog/2021/12/16/%d7%a9%d7%95%d7%a8%d7%a9-%d7%9e%d7%9c%d7%98/

שורש מלט

https://dailyverses.news.blog/2021/12/17/%d7%a9%d7%95%d7%a8%d7%a9-%d7%a0%d7%9b%d7%94/

שורש נכה

https://dailyverses.news.blog/2021/12/17/%d7%a9%d7%95%d7%a8%d7%a9-%d7%a8%d7%9b%d7%91/

שורש רכב

https://dailyverses.news.blog/2021/12/18/%d7%a9%d7%95%d7%a8%d7%a9-%d7%a4%d7%a1%d7%97/

שורש פסח

https://dailyverses.news.blog/2021/12/18/%d7%a9%d7%95%d7%a8%d7%a9-%d7%91%d7%a6%d7%a2/

שורש בצע

*

המשך – עוד 25 מאמרים –

https://dailyverses.news.blog/2021/12/18/%d7%a4%d7%a6%d7%a2-%d7%95%d7%97%d7%91%d7%95%d7%a8%d7%94/

פצע וחבורה

https://dailyverses.news.blog/2021/12/18/%d7%a9%d7%95%d7%a8%d7%a9-%d7%a1%d7%91%d7%9c/

שורש סבל

https://dailyverses.news.blog/2021/12/19/%d7%a9%d7%95%d7%a8%d7%a9-%d7%a9%d7%95%d7%98/

שורש שוט

https://dailyverses.news.blog/2021/12/19/%d7%a6%d7%a2%d7%94-%d7%a6%d7%a2%d7%9f/

צעה, צען, צעד

https://dailyverses.news.blog/2021/12/19/%d7%a2%d7%a8%d7%91/

ערב

https://dailyverses.news.blog/2021/12/19/%d7%a9%d7%a2%d7%94-%d7%a9%d7%a2%d7%a9%d7%a2-%d7%a9%d7%95%d7%a2-%d7%99%d7%a9%d7%a2/

שעה, שעשע, שוע, ישע


https://dailyverses.news.blog/2021/12/20/%d7%94%d7%a9%d7%95%d7%a8%d7%a9%d7%99%d7%9d-%d7%92%d7%91%d7%a8-%d7%92%d7%91%d7%94-%d7%92%d7%91%d7%a2/

השורשים גבר, גבה, גבע

https://dailyverses.news.blog/2021/12/20/%d7%a9%d7%95%d7%a8%d7%a9-%d7%92%d7%90%d7%94/

שורש גאה

https://dailyverses.news.blog/2021/12/20/%d7%92%d7%90%d7%9c-%d7%95%d7%92%d7%a2%d7%9c/

גאל וגעל

https://dailyverses.news.blog/2021/12/20/%d7%94%d7%a9%d7%95%d7%a8%d7%a9%d7%99%d7%9d-%d7%92%d7%93%d7%a2-%d7%92%d7%93%d7%9d-%d7%92%d7%93%d7%93/

השורשים גדע, גדם, גדד

https://dailyverses.news.blog/2021/12/20/%d7%94%d7%a9%d7%95%d7%a8%d7%a9%d7%99%d7%9d-%d7%9b%d7%97%d7%93-%d7%95%d7%9b%d7%97%d7%a9/

השורשים כחד וכחש

https://dailyverses.news.blog/2021/12/20/%d7%94%d7%a9%d7%95%d7%a8%d7%a9%d7%99%d7%9d-%d7%99%d7%9b%d7%97-%d7%95%d7%a0%d7%9b%d7%97/

השורשים יכח ונכח

שורש שגה ושורשי 'שג'

שורש שגה ושורשי 'שג'

שורש סוג

שורש סוג

שורש הגה

שורש הגה

https://dailyverses.news.blog/2021/12/21/%d7%94%d7%a9%d7%95%d7%a8%d7%a9%d7%99%d7%9d-%d7%a7%d7%9c%d7%94-%d7%95%d7%9b%d7%91%d7%93/

השורשים קלה וכבד

https://dailyverses.news.blog/2021/12/22/%d7%93%d7%95%d7%93/

דוד

https://dailyverses.news.blog/2021/12/22/%d7%a2%d7%a8%d7%a4%d7%9c-2/

ערפל

https://dailyverses.news.blog/2021/12/22/%d7%a9%d7%95%d7%a8%d7%a9-%d7%a7%d7%93%d7%97/

שורש קדח

https://dailyverses.news.blog/2021/12/22/%d7%94%d7%a9%d7%95%d7%a8%d7%a9%d7%99%d7%9d-%d7%97%d7%a0%d7%94-%d7%9b%d7%95%d7%9f-%d7%a7%d7%a0%d7%94/

השורשים חנה, כון, קנה

https://dailyverses.news.blog/2021/12/22/%d7%94%d7%91%d7%99%d7%9f-%d7%94%d7%aa%d7%91%d7%95%d7%a0%d7%9f-%d7%91%d7%a0%d7%94-%d7%91%d7%9f/

הבין, התבונן, בנה, בן

אחד (עם אח, אחה, יחד, לכד)

אחד (עם אח, אחה, יחד, לכד)

שיכר ושיכור

שיכר ושיכור

שמח, צמח, קמח, מחה

שמח, צמח, קמח, מחה

מחה, מחץ, מחק, מחא

מחה, מחץ, מחק, מחא

*

המשך –

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s