מחשבות בעקבות סיפור דוד ובת שבע


קראתי שוב את ספר שמואל. על שמואל א העליתי ארבעה מאמרים לפני כמה ימים. על שמואל ב אדבר עכשיו.
במרכז הספר, להערכתי – סיפור דוד ובת שבע. כבר כתבתי לא מזמן שסיפור זה הוא קו פרשת המים של סיפור דוד. עד אליו אנחנו כל הזמן במגמת עלייה, וממנו – אנו במגמת ירידה, עם סיפור אמנון ותמר, רצח אמנון בידי אבשלום, גירוש אבשלום וחזרתו, מרד אבשלום ומותו – דבר מוביל לדבר, כשהכיוון הוא הידרדרות.
אמנם, לפי הנאמר בפרק, האל סלח לדוד, אך מהות הסליחה – 'לא תמות'. אלא שעדיין בנו הראשון מבת שבע מת, נאמר לו שיקחו את נשיו לעיניי השמש ולעיניי כל ישראל – ואת זה עשה אבשלום, וגם חרב לא תסור מביתו. אמנם סליחה, אבל דלה מאוד.
אך מעבר לזה שסיפור זה הוא קו פרשת המים של הסיפור הכללי, גם הרבה דברים קשורים אליו, ואציין את חלקם –
ראשית, תפיסת הגיבור התנ"כי. חז"ל ראו את גיבורי התנ"ך כמודלים מוסריים וחינוכיים, ולכן דאגו לנקות את מעשיהם. האימרה הידועה אומרת – 'כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה', אך בגמרא בה היא מופיעה נמנים עוד כמה אישים, שכל האומר שחטאו 'אינו אלא טועה'. למשל ראובן. ומה ההסבר? אוריה נתן לבת-שבע גט לפני צאתו למלחמה, כי כך היה דין ישראל באותם ימים, ולכן דוד לא לקח אשת איש. ומה עם הודאתו של דוד 'חטאתי לה"? לא ברור. אולי שריד של טעם לפגם בכל זאת נשאר בו.
אלא שכמובן קריאה מודרנית לא יכולה לקבל הסבר כזה, ולהפך – הקריאה המודרנית נוטה לקבל אנשים כבני אדם, עם כל חולשותיהם ומגרעותיהם, גם כשמדובר בגיבורי התנ"ך. ואימרה עכשווית חוזרת אומרת, שזה כל היופי שבתנ"ך, שהוא מציג גם את גיבוריו עם חולשותיהם.
למעשה, דבר זה חוזר שוב ושוב, עד שאין גיבור תנ"כי אחד שנמצא נקי מחטא – לא האבות, לא משה ואהרון, ולא דוד ושלמה. כמאמר קהלת – 'כי אדם אין צדיק בארץ שיעשה טוב ולא יחטא'.
אמנם, חז"ל דווקא מציינים ארבעה שכביכול לא חטאו –

תנו רבנן ארבעה מתו בעטיו של נחש (כלומר – בגלל החטא הקדמון, ולא שחטאו בעצמם), ואלו הן – בנימין בן יעקב ועמרם אבי משה וישי אבי דוד וכלאב בן דוד. וכולהו גמרא (כלומר כולם עוברים במסורת, ולא נאמרו במפורש, חוץ מ-) לבר מישי אבי דוד, דמפרש ביה [קרא] דכתיב (שמואל ב יז, כה) ואת עמשא שם אבשלום תחת יואב על הצבא ועמשא בן איש ושמו יתרא הישראלי אשר בא אל אביגיל בת נחש אחות צרויה אם יואב. (עד כאן הפסוק, ושואלים -) וכי בת נחש היא והלא בת ישי היא דכתיב (דברי הימים א ב, טז) ואחיותיהם צרויה ואביגיל. אלא – בת מי שמת בעטיו של נחש:
בבא בתרא יז, א.
(וזה נחשב בעיניהם דבר שמפורש, אף על פי שכמובן גם הוא דרשה גמורה).

אלא שארבעת אלה הם דמויות לא מרכזיות, שכמעט לא נאמר עליהן דבר, לכן אפשרי לומר עליהם דבר כזה. ועוד שני דברים מעניינים כאן – א. דוד לא נכלל ברשימה, משמע שבכל-זאת חטא, אף כי אולי בחטא אחר (חז"ל אומרים שחטא כאשר ציווה שמפיבושת וציבא עבדו יחלקו את שדה מפיבושת, לאחר מרד אבשלום, מכיוון שלא ידע מי מהם צודק. חטא כזה, שלמעשה כלל אינו חטא, הוא נסבל בעיניהם), וב. ישי כן נכלל ברשימה, אך במדרש אחד, אמנם מאוחר, מסופר עליו שגירש את אשתו, אם דוד, וניכר שם שהתנהגותו לא הייתה הולמת).

לסיום סעיף זה אעיר, כי סוגייה זו היא שעמדה, להערכתי, במרכז הדיון שהתנהל כאן בעוצמה לפני כמה שנים, והוא עדיין מתנהל, אם כי ביתר מתינות, בדבר 'תנ"ך בגובה העיניים', כלומר בדבר הקריאה הספרותית בסיפורי התנ"ך. זו מחלוקת פנים-דתית, שבה יש המתנגדים לגישה זו, ויש התומכים בה. והטענה הראשית של המתנגדים היא, כי גיבורי התנ"ך הם אנשים קדושים, ואי-אפשר לדון בהם בעיניים ארציות, או רגשיות, כמו שלנו.

שנית, יש כאן דבר גדול נוסף, והוא שהבן השני שנולד לבת שבע, אחרי הראשון שמת, הוא שלמה, המלך הגדול, שממנו המשיכה השושלת. כבר כתבתי בעבר כמה פעמים על עניין זה, ששושלת המלוכה, שממנה לפי המסורת יבוא המשיח 'בן דוד', מלאה קשיים – מסיפור יהודה ותמר, שהתחפשה לקדשה וכך הרתה, לסיפור רות המואבית ובועז, כאשר רות היא גיורת, ועובר לסיפור מוצאה של רות – מואב, שנולד, יחד עם עמון, כתוצאה של משכב גילוי עריות של לוט עם בנותיו, ובהמשך – שלמה מתחתן עם נעמה העמונית, וממנה נמשכת שושלת המלוכה.
רבים התייחסו לכך, ואני כתבתי בעבר על ספרו של אבשלום אליצור 'לפני ולפנים', ועל ספרה של רות קרא-איוונוב קניאל 'קדשות וקדושות – אימהות המשיח במיתוס היהודי'.
מבלי לפרט כאן יותר מדי, אומר את הדבר הברור – שהשושלת הקדושה ביותר, היא גם הבעייתית ביותר, מבחינות שונות, ובעיקר – ביחסים של גילוי עריות, וביחסים עם נשים שאינן מעם ישראל.

וכאן אני מגיע לנקודה השלישית, שאני חושב שאסיים בה, כי לא ניתן להכיל הכול במאמר אחד, והיא העניין האחרון שהזכרתי – היחסים עם עמי הסביבה.
אוריה, כפי שמצוין, הוא חיתי, כלומר לא ישראלי. ובכל זאת הוא התחתן עם בת שבע, הישראלית. בת שבע, כפי שעולה ממקום אחר, היא נכדתו של אחיתופל מיודענו, כלומר היא ממשפחה מיוחסת. (אמנם שמה מזכיר את בת שוע הכנענית, אשת יהודה, אך אין די פרטים לעבות קשר זה).
גם רות, כאמור, היא מואביה, לא מישראל. ובכל זאת בועז נושא אותה לאישה כדת וכדין. היא אמנם הסתפחה לישראל כשאמרה 'עמך עמי ואלוהייך אלוהיי', וכן לפי חז"ל התגיירה.
בכל אופן ברור, שכן היו נישואים בין ישראלים ולא ישראלים בזמן ההוא, וכן העמים השונים היו מעורבים גם בתחומים אחרים, למשל בצבא.
הנה למשל רשימת גיבורי דוד, שמופיעה בסוף הספר, בחלק הנספחים (וראוי לציון בעיניי שבמאמר על סיפור דוד ובת שבע לא הבאתי פסוק אחד מהפרק עצמו, בשמואל ב, יא, אבל אני מביא שורת פסוקים נידחת מסוף הספר) –


כה שַׁמָּה הַחֲרֹדִי אֱלִיקָא הַחֲרֹדִי.    כו חֶלֶץ הַפַּלְטִי עִירָא בֶן עִקֵּשׁ הַתְּקוֹעִי.    כז אֲבִיעֶזֶר הָעַנְּתֹתִי מְבֻנַּי הַחֻשָׁתִי.    כח צַלְמוֹן הָאֲחֹחִי מַהְרַי הַנְּטֹפָתִי.    כט חֵלֶב בֶּן בַּעֲנָה הַנְּטֹפָתִי אִתַּי בֶּן רִיבַי מִגִּבְעַת בְּנֵי בִנְיָמִן.    ל בְּנָיָהוּ פִּרְעָתֹנִי הִדַּי מִנַּחֲלֵי גָעַשׁ.    לא אֲבִי עַלְבוֹן הָעַרְבָתִי עַזְמָוֶת הַבַּרְחֻמִי.    לב אֶלְיַחְבָּא הַשַּׁעַלְבֹנִי בְּנֵי יָשֵׁן יְהוֹנָתָן.    לג שַׁמָּה הַהֲרָרִי אֲחִיאָם בֶּן שָׁרָר הָארָרִי.    לד אֱלִיפֶלֶט בֶּן אֲחַסְבַּי בֶּן הַמַּעֲכָתִי אֱלִיעָם בֶּן אֲחִיתֹפֶל הַגִּלֹנִי.    לה  חצרו [חֶצְרַי] הַכַּרְמְלִי פַּעֲרַי הָאַרְבִּי.    לו יִגְאָל בֶּן נָתָן מִצֹּבָה בָּנִי הַגָּדִי.    לז צֶלֶק הָעַמֹּנִי נַחְרַי הַבְּאֵרֹתִי נשאי [נֹשֵׂא] כְּלֵי יוֹאָב בֶּן צְרֻיָה.    לח עִירָא הַיִּתְרִי גָּרֵב הַיִּתְרִי.    לט אוּרִיָּה הַחִתִּי כֹּל שְׁלֹשִׁים וְשִׁבְעָה.
שמואל ב, כג.

כאן, אגב, אוריה נזכר באופן אגבי, והדבר די מוזר. אך אפשר שמדובר במקור אחר שצורף לכאן. והרי ברשימות אלה דבר מוזר נוסף, כידוע – כי לפיהן אלחנן בן יערי הוא זה שהרג את גוליית הגתי.
אך על המקורות הכפולים כבר כתבו די והותר.

ועוד אגב – בפסוק לד מוזכר אליעם בן אחיתופל, שהיה כנראה אביה של בת-שבע. אם כך יתכן שהכיר את אוריה משירותם המשותף בצבא, ומתוך היכרות זו הציע לו את בתו לאישה.

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s